Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir. Buna göre liderin insanları bir araya toplaması ve amaçlar doğrultusunda güdülemesi önemli olmaktadır. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir. Lider, insanın başkalarından aldığı bilgilerle bilgili olabildiğini, ancak sadece kendi aklı ile akıllı olabildiğini bilen kişidir.

Lider ve liderlik bir manada her meslek dalı için şartların oluşmasıyla kişilere doğrudan yada dolaylı yüklenen bir unvandır. Doğuştan ya da sonradan kazanılmış ihtiyaç duyulduğunda yön gösterici ya da çözüm üretici olarak sığınılan bazı kabiliyetlerin liderlik başlığı altında değerlendirildiği bu sertifika programı her türlü meslek grubuna yönelik bir programdır.

Programın getirileri

Sertifika programına dahil olan katılımcılar kendi meslek gruplarında Etkin Üretimin gerçekleşmesi, Başarılı Ekip Kurma Yöntemleri, Etkili Kararlar İçin Etkili Teknikler, İş Hayatında Zaman Yönetiminin İncelikleri, vb. konularda yetkinlik kazanacaklardır.

Liderlik Sertifika Programı USA INTERNATIOANAL EDUCATION CONSULTING LLC’nin uzman kadroları tarafından verilen 20 seanslık bir programdır.

Eğitim Programının Yürütülme Esasları

• İlgili eğitime katılımcı kayıtları yapılır.
• Eğitim hakkında bilgi verilir.
• Eğitimlere devam zorunluluğu vardır.
• Katılımcılar online verilen ders videolarını takip etmek zorundadır.
• Programın sonunda ölçme değerlendirme yapılacaktır.
• Ölçme değerlendirme için yapılacak online sınav 40 sorudan oluşmaktadır. Yanlış cevaplar doğru cevapları eksiltmemektedir.
• Sınav sonunda 30 doğrusu olan katılımcılara USA INTERNATIOANAL EDUCATION CONSULTING LLC tarafından sertifikaları verilecektir. (Sınav 2 gün arayla sınırsız şekilde alınabilir)

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • PRIVATE
 • 1 day, 11 hours
 • Course Certificate
55 STUDENTS ENROLLED

  Search

  Design © Mufaart. All rights reserved.
  X