Açıklama

Öğrencilik, bireyin genç yaşlarda ve gelişim surecinde yoğun bir eğitimden geçme durumunu açıklamaktadır. Bireyi şekillendiren, onu hayata hazırlayan bu yoğunlaştırılmış eğitim gelecek nesillerin yetiştirilmesi adına çok hassas ele alınması gereken bir konudur. Buna bağlı olarak, eğitim uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda, aileler çocuklarının genel manada daha etkili bir eğitim almalarını sağlamak amacıyla özel eğitim kurumlarını ya da özel eğitimcileri tercih etmektedirler. Bu özel eğitimler bire bir danışmanlık tarzında yapıldığında en yüksek verimi almak mümkündür. Öğrenci danışmanı ya da öğrenci koçu bir manada öğrencinin etkili, sistemli ve verimli çalışmasını sağlamak, öğrencinin öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarmak, eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu sağlamak ve basariyi engelleyebilecek var olan ya da potansiyel engelleri aşmada öğrenciye yardımcı olmak vb. konularda uzmanlaşarak 12 yaşından büyük bireylere eğitsel alanda destek sağlayan kişidir. USA INTERNATIOANAL EDUCATION CONSULTING LLC’nin uzman kadroları tarafından verilen 20 seanslık “Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı” temel koçluk becerileri, öğrenci koçluğunda NLP teknikleri ve benzeri konular yanında, 12-18 yaş arası öğrenciler için yurtdışı eğitimine hazırlık konularını ön plana çıkarmaktadır.

Eğitim Programının Yürütülme Esasları

 • İlgili eğitime katılımcı kayıtları yapılır.
 • Eğitim hakkında bilgi verilir.
 • Eğitimlere devam zorunluluğu vardır.
 • Katılımcılar online verilen ders videolarını takip etmek zorundadır.
 • Programın sonunda ölçme değerlendirme yapılacaktır.
 • Dersi veren uzmanımız her bir katılımcıyla Amerika Birleşik Devletleri’nden bir saatlik canlı görüşme yapacaktır (Skype bağlantısı). Bu görüşme öğrencinin ve uzmanın ortak belirleyeceği bir zaman diliminde yapılacaktır.
 • Ders dili Türkçedir.
 • Ölçme değerlendirme için yapılacak online sınav 40 sorudan oluşmaktadır. Yanlış cevaplar doğru cevapları eksiltmemektedir.
 • Sınav sonunda 30 doğrusu olan katılımcılara USA INTERNATIOANAL EDUCATION CONSULTING LLC tarafından sertifikaları verilecektir. (Sınav 5 sefer alınabilir)

Kimler katılabilir?

 • Öğrenci danışmanlığı/koçluğu hizmeti vermek isteyenler
 • Öğrencilerle iletişimini güçlendirmek isteyenler
 • Eğitimciler, özel eğitmenler